info @ aerogrupp.ee   

Energiasääst

Aero Grupp OÜ on MTÜ Eesti Energiasäästu Assotsiatsiooni (EESA) asutajaliige

EESA Ressursitõhususe täisteenus tööstustele:
* ressursikasutuse kaardistus
* ressursitõhususe analüüs ehk ressursiaudit

Eesmärgid:
* säästa ressursse
* hoida kokku ettevõtte kulutusi
* leida arendustegevuste jaoks sobivaid Euroopa Liidu toetusi.

TASUTA esmane konsultatsioon!

Käesolevaga anname ülevaate MTÜ Eesti Energiasäästu Assotsiatsiooni (EESA) ressursitõhususe täisteenusest. Auditeerimisprotsess on jagatud etappideks, et ettevõtjal oleks kergem iga etapi juures otsustada, kuidas edasi liikuda.

Terviklik auditeerimisprotsess koosneb ressursikasutuse kaardistusest ning ressursitõhususe analüüsist ehk ressursiauditist. Analüüsi tulemuste põhjal koostatakse ettepanekud ressursitõhususe arengukavale. Olulise osana täisteenuses on tootmise tehno- ja energiasüsteemide monitoorimisplatvorm, millega mõõdistatakse ressursi- ja energiakulu hetkeolukord ning toimub hilisem süsteemide pidev seire. Monitoorimissüsteem võimaldab arengukavas elluviidud tegevuste tulemusi kontrollida ning mõõta.

 

EESA 1

 

 

Ressursikasutuse kaardistus

EESA ressursitõhususe täisteenus algab ettevõtte ressursikasutuse kaardistusest. Kaardistuse eesmärk on saada ülevaade ettevõtte ressursikasutusest ja arengupotentsiaalist, kvalifitseerumisest riiklikele toetusmeetmetele ning põhjalikuma ressursiauditi vajalikkusest. Ressursiauditeerimine on üldiselt mahukas protsess. Läbi eelneva kaardistuse selgitame välja fokusseerimist vajavad valdkonnad ning saavutame seeläbi optimaalsema protsessi säästes ettevõtja raha ja aega.

Ressursikasutuse kaardistuse käigus analüüsitakse alljärgnevaid valdkondi:

 • Tootmine ja protsessid
 • Energia ja tehnosüsteemid
 • Keskkond ja jäätmed
 • Personal ja juhtimine
 • IT ja analüütika

Kaardistuse protsess

Kaardistus viiakse läbi EESA meeskonna poolt ja hõlmab reeglina ühte vaatluspäeva ettevõttes, edasist analüüsi ning ettevõtte juhtkonnale esitatavat aruannet. Kaardistuse maksumus[1] sõltub ettevõtte suurusest ja keerukusest. Ressursitõhususe kaardistuse aruanne esitatakse orienteeruvalt 4 nädala jooksul, alates kaardistuse vaatluspäeva läbiviimisest, eeldusel, et kõik vajalikud tarbimise ja muud andmed on kättesaadavad.

Kaardistuse etapid:

 1. Ettevalmistus ja planeerimine
  • Olemasolevate andmete kogumine ja hindamine
  • Kliendi poolt täidetakse ettevalmistatud indikaatorite põhine küsimustik
  • Vaatluspäeva ja intervjuude planeerimine
 2. Vaatluspäev
  • Ringkäik objektil – tootmise optimeerimise spetsialistiga, energiatõhususspetsialistiga, energiaaudiitoriga
  • Intervjuud ettevõtte juhtkonnaga – tegevjuht, tootmisjuht, personalijuht, haldusjuht, tehnikajuht, IT-juht
 3. Tulemuste töötlemine, hindamine ning analüüs
  • Teostatakse analüüs
  • Koostatakse ressursikasutuse aruanne
  • Koostatakse ettepanekud jätkutegevusteks
 4. Kaardistuse tulemuste läbikäimine ettevõtte juhtkonnaga ja jätkutegevuste üle otsustamine

Ressursitõhususe kaardistuse tulemusel saab teada:

 • Milline on ettevõtte ressursikasutuse hetkeolukord ja põhilised säästupotentsiaalid ning kulukohad
 • Millised on põhjaliku ressursiauditi teemad, ulatus ja maht
 • Milline võiks olla edasine tegevuskava ressursiauditi läbiviimisel
 • Millistele riiklikele toetusmeetmetele tuvastatud arendustegevused kvalifitseeruvad

 

MTÜ Eesti Energiasäästu Assotsiatsiooni pakkumine

Teenuse nimetus Hind
Ressursikasutuse kaardistus Sõltub ettevõtte suurusest ja keerukusest

 

Ressursitõhususe analüüs ehk ressursiaudit

EESA ressursitõhususe täisteenuse II etapp koosneb kogu tootmiskompleksi hõlmavast terviklikust ressursikasutuse analüüsist, kaardistuses välja pakutud arendusettepanekute tasuvuse uurimisest ning ressursitõhususe arengukava koostamisest.

Arendusmeeskonda on kaasatud oma valdkondade tunnustatud tippspetsialistid, mh:

 • Matti Lilleväli – protsesside optimeerimine, pidev parandus ja keskkond
 • Asko Talu – kvaliteet ja personal
 • Aivar Haller – kvaliteet ja personal
 • Neeme Kärbo – kvaliteedi- ja energiajuhtimissüsteemid
 • Aivar Kaljula – energiasääst
 • Kaspar Pae – energiatõhusus, keskkond, IT, analüütika

Ressursitõhususe analüüsi protsessi kestvus on 2-6 kuud sõltuvalt analüüsi keerukusest ja mahust. Ressursiauditi maksumus sõltub kaardistuse järel kokkulepitud arendusettepanekute mahust. All on esitatud ülevaatlik joonis ressursitõhususe analüüsi protsessist.

EESA 2

 

Ressursiauditi läbiviimise järel on võimalik:

 • Viia ellu suurimat säästu pakkuvad arendusettepanekud
 • Taotleda arendusettepanekute läbiviimiseks Euroopa Liidu toetusi
 • Läbi tervikliku seiresüsteemi omada pidev ülevaade suurimatest energia- ja ressursikulu kohtadest
 • Ja seeläbi tagada kestvalt parim ressursitõhusus ka muutuvas keskkonnas

MTÜ Eesti Energiasäästu Assotsiatsiooni pakkumine

Teenuse nimetus Hind
Ressursitõhususe analüüs Vastavalt kaardistuse tulemustele

 

Juhul, kui ettevõte jätkab põhjalikuma ressursiauditiga, rakendub ressursiauditi põhimaksumuse hinnale samas suuruses soodustus.

 

Üheskoos puhtama keskkonna heaks

Rohkem infot: http://www.eesa.ee/

eesah

Võta meiega ühendust!

 • Tõnis Lipp
 • Tegevjuht, juhatuse liige
 • e-mail: info@aerogrupp.ee


Kirjuta meile

Ees- ja perekonnanimi (vajalik)

E-post (vajalik)

Telefon

Teade

AERO GRUPP OÜ   |   info @ aerogrupp.ee