Ventilatsiooniteenused eramajadele

Eramute ventilatsioonisüsteemide puhastus ning reguleerimine ja mõõtmine oma ala asjatundjatelt.

Korrapärane ventilatsiooni puhastamine säilitab normaalse õhuvahetuse, eemaldab liigse niiskuse ja ebameeldivad lõhnad, parandades nii hoone sisekliimat.

Fredy Lokotar

Projektijuht

Ruumide halvad õhutingimused annavad koheselt märku väljendudes erinevate terviseprobleemidena nagu: peavalu, väsimus, silmade ärritus jne. Uuringud on näidanud, et 50% kõikidest haigustest on seotud halva siseõhuga, milles sisalduvad kõikvõimalikud kahjulikud kiud, viirused ja bakterid.

Ventilatsiooni regulaarselt puhastades maandad tuleohutuse riske ja täidad seadusest tulenevaid tuleohutuse nõudeid. Puhastamata ventilatsioon aitab tulel välkkiirusega levida, ära võta seda riski!

Intensiivselt kasutuses olevasse süsteemi tekib vähemalt 1-3 aasta jooksul piisavalt saastet, mis võib tulekahju ajal süttida ning mille tagajärjel võib tuli levida välkkiirusel kogu hoones.

Eestis kontrollib ventilatsiooni puhastamist ja hooldamist Päästeamet. 

Ventilatsioonisüteemide reguleerimine ja mõõtmine tagab normeeritud õhuvahetuse, säilitab minimaalse mürataseme ning tagab maksimaalse energiasäästu.

Reguleerimata süsteem võib kaasa tuua ebakorrapärased õhuhulgad ruumide, suurenenud müra ja energiakulu. Valesti seadistatud ventilatsioon kulutab raha, mida sa võiksid kasutada mujal.

Aero Grupp omab ventilatsiooni puhastuseks vajaminevaid seadmeid, tööjõudu, teadmisi ja kogemusi. Väljastame pärast ventilatsioonipuhastust akti, kus on toodud fotod torustikust ning süsteemidest enne ja peale ventilatsiooni puhastust. Vajadusel lisandub sellele ka videosalvestus ventilatsioonitorustiku seest. Ventilatsiooni mõõtmine ja reguleerimine on täpne töö, usalda see meile, sest meie oskused ja meetodid on Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt heaks kiidetud!

Miks usaldada oma eramaja ventilatsiooniteenused meile?

Meil on üle 10 aasta kogemust ventilatsioonide puhastamisel.

Meil on selja taga üle 3000 puhastustöö erinevates hoonetes, kokku sadade kilomeetrite torustikega.

Meie mõõtmise ja reguleerimise oskused ning meetodid on heaks kiidetud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt

Meil on kaasaegseim tehnoloogia Eestis.

Meile meeldib oma tööplatsid puhtana hoida

Kahtlete ventilatsiooniteenuste vajaduses?

Pakume TASUTA ventilatsiooni uuringuid, millega määrame mustuse taseme ja süsteemi puhastuse ja reguleerimise  vajaduse!

Väljastame akti koos fotodega ja vajadusel koostame ka eelarve puhastustöödele.