info @ aerogrupp.ee   

Ventilatsioonisüsteemide ehitus

Korralik projekt on aluseks korralikule ja toimivale süsteemile!

Ventilatsioonisüsteemide ehitust alustatakse alati ventilatsiooni projekteerimisega. Selle käigus on võimalik välja selgitada kliendi vajadused, võimalused ning hoone eripärad. Vastasel juhul võib hilisemas ehitusjärgus ilmneda hoone võimaluste ja kliendi soovide vahel teatud ebakõlasid, mille korda tegemine võib olla kordi keerulisem ja kulukam, kui algselt korralikult projekteeritud venitaltsioonisüsteemide ehitus.

Meie poolt koostatud projektid arvestavad kõiki vajalikke standardeid ja nõudeid. Prioriteetideks loeme kindlasti säästlikkust ja energiatarvet ning lisaks sellele ka hinna ja kvaliteedi mõistlikku suhet.

Sundventilatsioonisüsteemide ehituse eelised loomuliku ventilatsiooni ees:

  • Sisenevat õhku on võimalik jahutada või eelsoojendada soovitud temperatuurini
  • Ventilatsioonifiltrid võimaldavad õhku puhastada nõutud puhtustasemeni
  • Sisenevaid õhukoguseid on võimalik muuta ning määrata vastavalt vajadusele
  • Mürasummutid tagavad ruumides minimaalse mürataseme
  • Soojusvahetiga ventilatsiooniagregaat vähendab talvel oluliselt värske õhu küttevajadust

 

Ventilatsioonisüsteemide ehitus võib vajada ka teemantpuurimist. Näiteks värskeõhuklappide paigaldamisel läbi välisseina ning torustiku läbiviimisel läbi seina või lae.

Omame järgnevaid tegevusalade registreeringuid.

EEP001666
Projekteerimine

hoone ja selle juurde kuuluva küttesüsteemi, sh katla- (v.a elektri- ja gaasivarustuse osa), ventilatsiooni- ja jahutussüsteemi ehitusprojekti koostamine hoone ja selle juurde kuuluva veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitusprojekti koostamine ühisveevärgi ja kanalisatsiooni, sh pumpla, puhasti või muu seotud rajatise ehitusprojekti koostamine

Majandustegevusteate number EEH004250
Tegevusala: Ehitamine
Tegevusala liik: hoone ja selle juurde kuuluva küttesüsteemi ehitamine, sh katlasüsteemi (v.a elektri ja gaasivarustuse osa) ehitamine
hoone ja selle juurde kuuluva veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitamine jahutussüsteemi ehitamine
ühisveevärgi ja kanalisatsiooni, sh pumpla, puhasti ja muu seotud rajatise ehitamine ventilatsioonisüsteemi ehitamine

projekteerimine

kortermaja katus 2

kanaliventilaator

AERO GRUPP OÜ   |   info @ aerogrupp.ee