info @ aerogrupp.ee   

Korteriühistud

Meid soovitab: 

Anvar Kima, juhatuse esimees, KÜ Sõpruse 202
Olen tegev kümnes kortermajas ja alates Sõpruse 202 renoveerimisest, kus OÜ Aero Grupp teostas ventilatsioonilahenduse, olen viimaste aastate jooksul üha sagedamini nende poole pöördunud. Tegemist on eduka ja areneva firmaga, kus rakendatakse innovatiivseid lahendusi ja kliendikeskset lähenemist, mis on orienteeritud lõpptulemusele. Suhtlemine on alati korrektne, lubatud tähtaegadest peetakse kinni nii pakkumiste esitamisel kui ka tööde teostamisel. Hinnapakkumised on põhjalikud ja ülevaatlikud. Töötegijaid saab usaldada ja ei pea oma aega kulutama pidevale järelvalvele tööde tegemise ajal.
Soovitaksin seda firmat kõigile, kes hindavad kvaliteeti ja usalduslikku kliendisuhet.

Korteriühistutele teostatavad ventilatsioonitööd:

  • Puhastamine – Ventilatsioonilõõride ja kanalite puhastamine nii katuselt korterini kui ka korterist. Samuti on võimalik peale puhastust tellida ka ventilatsioonikanalite desinfitseermine.
  • Videouuringud – Pakume videouuringuid spetsiaalse kaameraga, et tuvastada võimalikud probleemid ventilatsioonis.
  • Õhuhulkade mõõtmine – Korteri väljatõmbe (sissepuhke) õhuhulkade mõõtmised. Tänu mõõtmisele on võimalik tuvastada, kas korteri ventilatsioon toimib õigesti.
  • Värskeõhuklappide ehk fresh klappide müük ja paigaldus – Müüme ja paigaldame nii seinale kui ka aknaraamile paigaldatavaid klappe.
  • Kaardistus – Komplektsed tööd, millega antakse vajalik info kogu maja ventilatsiooni kohta. Soovitatav tellida kindlasti enne sundventilatsiooni projekteerimist korterelamule. Loe lisaks teenusest ajalehe Äripäev artiklist siit. 
  • Soojustagastusega ventilatsiooni projekteerimine ja paigaldus

Tehtud tööd – kortermajad, loetelu 2011-2017 

Korteriühistutele, kes plaanivad ette võtta ventilatsiooni renoveerimise ja soojustagastusega ventilatsiooni ehitamise, soovitatakse kindlasti enne ventilatsioonitöödega alustamist läbi viia olemasoleva loomuliku ventilatsiooni täispuhastuse ja kaardistuse. Nende tööde käigus esiteks puhastatakse põhilõõrid katuselt ning seejärel suundutakse korteritesse. Korterites avatakse ventilatsioonirestid, plafoonid ning puhastatakse ka korteri poolt ventilatsioonikanalid ja nende põhjad. Seejärel mõõdetakse loomuliku ventilatsiooni väljatõmbehulgad, millega ühtlasi tehakse kindlaks, kas lõõris on takistusi, ummistusi või on kõik korras. Lisaks viiakse läbi ventilatsiooni kaardistus: tehakse kindlaks, milline korstna lõõr millise korteri ventilatsiooni avaga seotud on, tuuakse välja erinevad probleemid ja asjaolud millele tuleks projekteerimise ja ehitustööde käigus tähelepanu pöörata. Viiakse läbi ka ventilatsioonišahtide videouuring, mis ühtlasi ka salvestatakse.

Kui kõik need tööd on teostatud, antakse vastavasisuline dokumentatsioon üle korteriühistule ja kortermaja ventilatsiooni projekteerijale, kes saab projekti koostamisel või muutmisel võtta arvesse juba kortermaja ventilatsiooni reaalset olukorda. Ventilatsiooni kaardistus enne ehitustööde teostamist tuleks teostada ka sellepärast, et hiljem kui süsteemid on juba valmis ehitatud ja erinevad probleemid ilmnevad, on neid juba palju lihtsam lahendada.

 

Ventilatsiooni puhastuse tehnoloogia Ruumide halvad õhutingimused väljenduvad inimestel läbi erinevate tervisehädade, nagu peavalu, väsimus ning silmade ärritus. Uuringutest selgub, et 50% kõikidest haigustest on põhjustanud või võimendanud halb siseõhk, mis võib sisaldada kõikvõimalikke kahjulikke kiude, viiruseid ja baktereid.

Enamik linnainimesi elavad kortermajades, kus tubade niiskuse, lõhnade ja aurude väljavool on tavaliselt lahendatud väljatõmbešahtide kaudu. Pole harvad probleemid, kus tegelikkuses näiteks peale söögi tegemist köögis on lõhnad ka teistes tubades ning kus vennitoad on nii niisked, et seal tekib ebameeldiv lõhn ja hallitus. Hallituse mõju on aga nii hoonetele kui inimestele ohtlik, selle eosed levivad õhu kaudu ja sissehingamisel võivad tekitada haigusi ja allergilisi reaktsioone. Puuduliku väljatõmbe põhjuseks võivad olla kas hoone ehituslikud vead või ventilatsioonilõõride ummistused ja õhuvoo takistused. Näiteks võib näha videouuringu käigus šahtides asuvaid ämblikevõrke, lehti, inimeste poolt visatud prügi, ehitusjääke ja muud aja jooksul tekkinud saastet. Et sellistest probleemidest vabaneda tuleks läbi viia lõõride puhastus. Samuti esineb majades probleeme, mis on tekitatud lindude poolt, kes kasutavad katuseid oma pesitsuspaikadena. Selle tulemusel risustavad nad ventilatsioone pesaehituse „materjalidega“ ning muu pesitsuse käigus tekkiva saastega. Et hoida ära selliseid probleeme tuleks katusel asuvate ventilatsiooni püstikute küljed katta võrkrestidega.

Kui ventilatsiooni väljatõmbešahtid on puhastatud ja kontrollitud, tuleks tähelepanu pöörata ka sellele, kust tuleb ruumidesse värske õhk. Pole harvad juhused, kus lõõrides pole ühtegi ummistust, aga loomulik ventilatsioon ikkagi ei toimi. Põhjus ongi selles, et kortermajadele on paigaldatud tihedad pakettaknad, kustkaudu enam lisaõhku korterisse ei liigu. Sel puhul tuleks paigaldada tubadesse värske õhu ehk fresh klapid. Üks variant on puurida läbi välisseina ava ning paigaldada sinna värskeõhu klapp, valikus on nii ise reguleeritavad ehk manuaalsed kui ka automaatsed vastavalt välisõhu temperatuurile reguleeruvad klapid. Teine variant on paigaldada aknaraamile värskeõhu klapid, valikus on nii manuaalsed kui ka automaatsed klapid, mis vastavalt ruumi õhuniiskusele reguleeruvad. Aknaklappide eelis on see, et nende hind ja paigaldus on soodsam ning neid on võimalik paigaldada ruumi seest, ehk ei pea kasutama tõstukit ega tellingut. Miinuseks võiks lugeda teatud oludes mõnevõrra väiksem õhu läbilaskevõime.

Need kortermajad, kus on juba paigaldatud sundventilatsioon peaksid samuti tähelepanu pöörama ventilatsiooni hooldusele ja puhastusele.

Ventilatsioonisüsteemide hooldus tagab seadmete töökindluse ning vähendab amortisatsioonikulutusi.

Lisaks tuleb jälgida, et süsteem töötaks võimalikult säästlikult ning tagaks etteantud ülesanded.

Ventilatsiooni puhastus omakorda vähendab tuleohtutuse riske ning ühtlasi nõuab ventilatsiooni puhastust Tuleohutuse seadus ning selle täitmist kontrollib Päästeamet.

Sõpruse 202

Sõpruse 202 tänukiri

kortermaja ventilatsiooni puhastus

Võta meiega ühendust!


Kirjuta meile

Ees- ja perekonnanimi (vajalik)

E-post (vajalik)

Telefon

Teade

värskeõhuklapp aknale 2

kortermaja soojustagastusega ventilatsioon

värskeõhuklapp aknale

AERO GRUPP OÜ   |   info @ aerogrupp.ee