Ventilatsiooni uuringud, kaardistus ja puhastus kortermajadele

Kortermajas, kus palju inimesi elab väiksel territooriumil, on hea ventilatsioon ülimalt oluline. Ruumide halvad õhutingimused väljenduvad inimestel läbi erinevate tervisehädade, nagu peavalu, väsimus ning silmade ärritus.

Korteriühistutele, kes plaanivad kortermaja ventilatsiooni renoveerimist ja projekteerimist soovitame kindlasti ette võtta ventilatsiooni täispuhastuse koos kaardistusega.

Puhastamine

Katuselt puhastatakse põhilõõrid, peale mida suundutakse korterisse, kus avatakse ventilatsioonirestid, plafoonid ning puhastadakse ventilatsioonikanalid ja nende põhjad ka korteri poolt.

Mõõdistamine

Mõõdetakse loomuliku ventilatsiooni väljatõmbehulgad, millega ühtlasi tehakse kindlaks, kas lõõris on takistusi, ummistusi või on kõik korras.

Kaardistamine

Viiakse läbi ventilatsiooni kaardistus, ehk tehakse kindlaks, milline korstna lõõr millise korteri ventilatsiooni avaga seotud on, ning tuuakse välja erinevad probleemid ja asjaolud, millele tuleks projekteerimise ja ehitustööde käigus tähelepanu pöörata.

Videouuring

Teostatakse ventilatsioonišahtide videouuring, mis salvestatakse ja antakse koos aktiga üle kliendile.

Kui kõik need tööd on teostatud, antakse kogu vajalik dokumentatsioon üle korteriühistule ja kortermaja ventilatsiooni projekteerijale, kes saab projekti koostamisel või muutmisel võtta arvesse juba kortermaja ventilatsiooni reaalset olukorda.

Ventilatsiooni kaardistus enne ehitustööde teostamist tuleks teostada ka sellepärast, et hiljem kui süsteemid on juba valmis ehitatud ja erinevad probleemid ilmnevad, on neid juba palju lihtsam lahendada.

Miks usaldada oma korteriühistu ventilatsioon meie kätte?

Meie kogemustepagasist leiab väga palju erineva vanuse ja suurusega kortermaju.

Meil on Eesti kaasaegseim tehnika, mis garanteerib sinu jaoks kiire ja korraliku teenuse.

Meile meeldib oma tööplatsi puhtana hoida.

Meilt saad kõrge kvaliteediga teenuse ja seda mõistliku hinnaga.

Soovid, parandada oma kortermaja õhukvaliteeti?

Kui tunned, et täis komplekt ei ole sinu jaoks vajalik, siis leiame ka sellele lahenduse.