KELLELE ON SEE TEENUS SUUNATUD?

  • Haldusettevõte
  • Ventilatsiooni paigaldaja
  • Ventilatsiooni hooldaja
  • Eramajad

Ventilatsiooni mõõdistamine ja reguleerimine

Aero Grupp OÜ pakub ventilatsioonisüsteemide mõõdistamis- ja reguleerimistöid nii uutele kui ka juba kasutusel olevatele erinevat tüüpi hoonetele. Omame ventilatsioonisüsteemide mõõtmise ja reguleerimise valdkonnas pikaajalist kogemust.

Miks on see vajalik?

Ventilatsiooni mõõdistamine ja reguleerimine väljendub sinu hoones parema sisekliima ja suurema energiasäästu näol. Valesti seadistatud ventilatsioon kulutab raha, mida võiksid kasutada mujal.

Lisaks on vaja ventilatsiooni mõõdistada ja reguleerida vastvalminud ventilatsioonisüsteemi puhul, näiteks uues või rekonstrueeritud majas, et kõik tingimused vastaks normidele ja vajadustele. 

Ventilatsiooni mõõdistamine ja reguleerimine on vajalik kasutusloa saamiseks. 

Kuidas me seda teeme?

Pakume mõõtmisi erinevat tüüpi hoonetele, et kontrollida süsteemi õiget toimimist ning pakkuda välja lahendusi probleemide lahendamiseks või süsteemide juurde- või ümberehitusteks. Ventilatsioonisüsteemide õhuhulkade reguleerimine toimub projekti alusel, selle puudumisel lähtutakse Eestis kehtivatest normidest ja eeskirjadest.

Ventilatsiooni mõõtmine ja reguleerimine on täpne töö. Usalda see meile, sest meie oskused ja meetodid on Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus heaks kiitnud!

Aero Grupp OÜ vastab EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 nõuetele kui katselabor ventilatsioonisüsteemide mõõtmise valdkonnas. Meie akrediteerimistunnistuse number on L273.

Aero Grupp OÜ ja mõõteteenuste tellija vaheline info on konfidentsiaalne. Konfidentsiaalset infot on õigus väljastada vajadusel vaid Mittetulundusühing Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskusel või muudel seadusest tulenevatel juhtudel.

Pakume teenust nii Eestis kui ka mujal Euroopas.

KELLELE ON SEE TEENUS SUUNATUD?

  • Haldusettevõte
  • Ventilatsiooni paigaldaja
  • Ventilatsiooni hooldaja
  • Eramajad

Miks valida meid?

KÜSI PAKKUMIST

Soovid ventilatsiooni mõõdistamist ja reguleerimist?

Peeter KaldaIsovent Ehitus OÜ juhataja
Read More
Kasutame Aero Grupi mõõteteenuseid igakuiselt. Hinnapäringutele vastatakse kiiresti, tööd teostatakse alati korrektselt ja tähtajaliselt, vastavalt graafikutes toodud aegadele. Vajadusel olen saanud ka tasuta konsultatsioone ventilatsioonisüsteemi reguleer- ja jaotusosade parimateks lahendusteks. Tehnikute suhtlemine objektil on olnud samuti viisakas, näiteks renoveeritavate kortermajade korteri elanikega. Hinna ja tööde kvaliteedi suhe on paigas ning soovitaksin seda ettevõtet ka teistele.
Olav HeinStarmaker OÜ haldusjuht
Read More
Aastate jooksul on meil tekkinud Aero Grupp OÜ-ga hea koostöö. Tegemist on usaldusväärse partneriga. Hindan nende täpsust, korrektsust ja lõpptulemust. Suhtlusstiil väga sõbralik, kõik küsimused saavad alati vastuse. Kliendi soovile tullakse alati vastu ja arvestatakse eripäradega.
Anvar KimaKÜ Sõpruse 202 juhatuse esimees
Read More
Olen tegev kümnes kortermajas ja alates Sõpruse 202 renoveerimisest, kus OÜ Aero Grupp teostas ventilatsioonilahenduse, olen üha sagedamini nende poole pöördunud. Tegemist on eduka ja areneva firmaga, kus rakendatakse innovatiivseid lahendusi ja kliendikeskset lähenemist, mis on orienteeritud lõpptulemusele. Suhtlemine on alati korrektne, lubatud tähtaegadest peetakse kinni nii pakkumiste esitamisel kui ka tööde teostamisel. Hinnapakkumised on põhjalikud ja ülevaatlikud. Töötegijaid saab usaldada ja ei pea oma aega kulutama pidevale järelvalvele tööde tegemise ajal.
Marko KarjusAS Estonian Cell energeetika juht
Read More
Meie haavapuitmassi tehas on üks suurimaid Eestisse tehtud välisinvesteeringutest. Tootmise edukaks toimimiseks on alati tähtis seadmete õigeaegne hooldus, regulaarne täpne tehniline kontroll ning kvaliteetsed varu- ja kuluosad. Aero Grupp OÜ on olnud meie koostööpartneriks juba 10 aastat. Meie kogemus näitab, et kvaliteetselt ning õigeaegsed hooldus- ja puhastustööd annavad säästu, töökindluse ja ohutuse,  mis kõik on tootmisettevõttele olulised.
Previous
Next

Meie koostööpartnerid