KELLELE ON SEE TEENUS SUUNATUD?

  • Haldusettevõte
  • Ventilatsiooni paigaldaja
  • Ventilatsiooni hooldaja
  • Eramajad

Ventilatsiooni mõõdistamine ja reguleerimine

Aero Grupp OÜ pakub ventilatsioonisüsteemide mõõdistamis- ja reguleerimistöid nii uutele kui ka juba kasutusel olevatele erinevat tüüpi hoonetele. Omame ventilatsioonisüsteemide mõõtmise ja reguleerimise valdkonnas pikaajalist kogemust.

Miks on see vajalik?

Ventilatsiooni mõõdistamine ja reguleerimine väljendub sinu hoones parema sisekliima ja suurema energiasäästu näol. Valesti seadistatud ventilatsioon kulutab raha, mida võiksid kasutada mujal.

Lisaks on vaja ventilatsiooni mõõdistada ja reguleerida vastvalminud ventilatsioonisüsteemi puhul, näiteks uues või rekonstrueeritud majas, et kõik tingimused vastaks normidele ja vajadustele. 

Ventilatsiooni mõõdistamine ja reguleerimine on vajalik kasutusloa saamiseks. 

Kuidas me seda teeme?

Pakume mõõtmisi erinevat tüüpi hoonetele, et kontrollida süsteemi õiget toimimist ning pakkuda välja lahendusi probleemide lahendamiseks või süsteemide juurde- või ümberehitusteks. Ventilatsioonisüsteemide õhuhulkade reguleerimine toimub projekti alusel, selle puudumisel lähtutakse Eestis kehtivatest normidest ja eeskirjadest.

Ventilatsiooni mõõtmine ja reguleerimine on täpne töö. Usalda see meile, sest meie oskused ja meetodid on Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus heaks kiitnud!

Aero Grupp OÜ vastab EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 nõuetele kui katselabor ventilatsioonisüsteemide mõõtmise valdkonnas. Meie akrediteerimistunnistuse number on L273.

Aero Grupp OÜ ja mõõteteenuste tellija vaheline info on konfidentsiaalne. Konfidentsiaalset infot on õigus väljastada vajadusel vaid Mittetulundusühing Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskusel või muudel seadusest tulenevatel juhtudel.

Pakume teenust nii Eestis kui ka mujal Euroopas.

KELLELE ON SEE TEENUS SUUNATUD?

  • Haldusettevõte
  • Ventilatsiooni paigaldaja
  • Ventilatsiooni hooldaja
  • Eramajad

Miks valida meid?

KÜSI PAKKUMIST

Soovid ventilatsiooni mõõdistamist ja reguleerimist?

Meie koostööpartnerid